Zásady zpracování osobních údajů

1.      KDO JSME A CO ZDE NALEZNETE?

Náš spolek Sauna Třpyt, z. s., se sídlem Zlatníky 735/6, Obřany, 614 00 Brno, IČO: 05976529 („Sauna Třpyt“), je provozovatelem říční sauny Třpyt v Brně, v části Jundrov. Pokud jste navštívili náš web, můžeme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Pokud máte na webu uživatelský účet, potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom váš účet mohli řádně vést. Pokud jste členy našeho spolku, potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom vás vedli jako naše členy a umožnili vám vykonávat práva a povinnosti z členství ve spolku plynoucí.

Zde si proto můžete přečíst, jaké osobní údaje používáme, k čemu je potřebujeme, co nás k tomu opravňuje a po jakou dobu vaše údaje uchováváme. Dozvíte se zde také, kdo obecně může mít k vašim osobním údajům přístup, jaká máte práva a jak je můžete uplatnit.

2.      ROZCESTNÍK

3.         Jaké osobní údaje o vás můžeme zpracovávat?

4.         Navštívili jste náš web www.saunatrpyt.cz – Jaké osobní údaje o vás zpracováváme, jak dlouho a proč?

5.         Máte uživatelský účet na webu spolku (členové i nečlenové) – Jaké osobní údaje o vás zpracováváme, jak dlouho a proč?

6.         Jste členem spolku – Jaké osobní údaje o vás zpracováváme, jak dlouho a proč?

7.         Komu vaše údaje zpřístupňujeme?

8.         Jaká jsou vaše práva a jak je u nás můžete uplatnit?

3.      JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS MŮŽEME ZPRACOVÁVAT?

Za různými účely o vás zpracováváme různé kategorie osobních údajů. Konkrétní rozsah těchto údajů závisí na tom, k čemu údaje používáme – konkrétní informace naleznete v dalších částech.

Obecně zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení);
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa);
 • identifikační údaje vašeho zařízení (IP adresa);
 • informace o chování na webu (např. počet návštěv na stránce, způsob využití stránky);
 • obsah komunikace s námi (když nám např. napíšete dotaz);
 • přihlašovací údaje (e-mailová adresa, heslo).

Pokud jste členy našeho spolku, můžeme dále zpracovávat tyto kategorie:

 • informace o členství ve spolku (např. informace o typu členství, tj. zda jde o členství s odpovědností za provoz nebo sezonní, datum vzniku a zániku členství, datum a výše úhrady členských příspěvků);
 • informace o využívání sauny členem spolku (např. četnost návštěv);
 • další údaje předané spolku ze strany člena po dobu trvání členství (např. informace o členství v orgánu spolku).

4.       NAVŠTÍVILI JSTE NÁŠ WEB WWW.SAUNATRPYT.CZ – JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME, JAK DLOUHO A PROČ?

4.1.    Fungování webových stránek

 • Jaké osobní údaje zpracováváme? 
  • Identifikační údaje vašeho zařízení, údaje o vašem chování na webu.
 • Co nás ke zpracování opravňuje? 
  • Zpracování provádíme na základě našeho oprávněného zájmu na fungování našich stránek.
 • Jak dlouho je uchováváme?
  • Dle technického nastavení cookies.

4.2.    Vyřizování dotazů a jiná komunikace s vámi

 • Jaké osobní údaje zpracováváme?
  • Kontaktní údaje, obsah komunikace.
 • Co nás ke zpracování opravňuje? 
  • Zpracování provádíme na základě našeho oprávněného zájmu na zodpovězení vašich dotazů.
 • Jak dlouho je uchováváme?
  • Po dobu 1 roku od naší poslední komunikace.

5.      MÁTE UŽIVATELSKÝ ÚČET NA WEBU SPOLKU (ČLENOVÉ I NEČLENOVÉ) – JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME, JAK DLOUHO A PROČ?

5.1.    Registrace a správa uživatelského účtu

 • Jaké osobní údaje zpracováváme?
  • Identifikační údaje, kontaktní údaje, přihlašovací údaje.
 • Co nás ke zpracování opravňuje? 
  • Zpracování je nezbytné pro uzavření a splnění smlouvy.
 • Jak dlouho je uchováváme? 
  • Do okamžiku zrušení uživatelského účtu.

5.2.    Rozesílání obchodních sdělení

 • Jaké osobní údaje zpracováváme?
  • Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o využívání sauny členem spolku.
 • Co nás ke zpracování opravňuje? 
  • Zpracování provádíme na základě našeho oprávněného zájmu na zasílání nabídek vlastních obdobných produktů a služeb našim zákazníkům.
 • Jak dlouho je uchováváme? 
  • Do odhlášení se z odběru obchodních sdělení příp. do zrušení uživatelského účtu.

6.      JSTE ČLENEM SPOLKU – JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME, JAK DLOUHO A PROČ?

6.1.    Zpracování přihlášky za člena spolku

 • Jaké osobní údaje zpracováváme?
  • Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o členství ve spolku.
 • Co nás ke zpracování opravňuje? 
  • Zpracování je nezbytné pro uzavření smlouvy.
 • Jak dlouho je uchováváme? 
  • Po dobu vyřizování přihlášky a po dobu jednoho roku poté.

6.2.    Umožnění plnění práv a povinnosti členů (zejména umožnění účasti na činnosti spolku a jeho orgánů a aktivitách spolku), včetně související komunikace

 • Jaké osobní údaje zpracováváme?
  • Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o členství ve spolku, informace o využívání sauny členem spolku, další údaje předané spolku ze strany člena po dobu trvání členství.
 • Co nás ke zpracování opravňuje? 
  • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
 • Jak dlouho je uchováváme? 
  • Do 5 let od skončení členství, základní údaje o právním vztahu (jméno člena, vznik a zánik členství, platby členských poplatků) do 10 let od skončení členství (pro účely případných soudních řízení).

6.3.    Vedení seznamu členů

 • Jaké osobní údaje zpracováváme?
  • Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o členství ve spolku.
 • Co nás ke zpracování opravňuje? 
  • Zpracování je nezbytné pro plnění právních povinností.
 • Jak dlouho je uchováváme? 
  • Do 1 měsíce od skončení členství, případně po dobu stanovenou právními předpisy; údaje současně vedené v matričních knihách pro účely archivace neomezeně.

6.4.    Správa členských příspěvků

 • Jaké osobní údaje zpracováváme?
  • Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o členství ve spolku.
 • Co nás ke zpracování opravňuje? 
  • Zpracování je nezbytné pro plnění právních povinností.
 • Jak dlouho je uchováváme? 
  • Do uplynutí 5 let od skončení členství, případně po dobu stanovenou právními předpisy.

6.5.    Vedení účetnictví a daňové agendy a plnění dalších zákonných povinností

 • Jaké osobní údaje zpracováváme?
  • Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o členství ve spolku.
 • Co nás ke zpracování opravňuje? 
  • Zpracování je nezbytné pro plnění právních povinností.
 • Jak dlouho je uchováváme? 
  • Po dobu stanovenou právními předpisy.

6.6.    Vedení statistiky o fungování a aktivitách spolku

 • Jaké osobní údaje zpracováváme?
  • Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o využívání sauny členem spolku, informace o členství ve spolku.
 • Co nás ke zpracování opravňuje? 
  • Zpracování provádíme na základě našeho oprávněného zájmu na zapojení členů do chodu spolku.
 • Jak dlouho je uchováváme? 
  • Do uplynutí 5 let od skončení členství.

7.      KOMU VAŠE ÚDAJE ZPŘÍSTUPŇUJEME?

Přesně nevíme, komu budeme potřebovat vaše osobní údaje poskytnout. Uvádíme zde proto kategorie možných příjemců osobních údajů. Vaše osobní údaje třetím osobám zpřístupňujeme pouze v rozsahu nezbytném pro splnění vymezeného účelu.  Všichni příjemci osobních údajů dodržují zásady zpracování osobních údajů.

Zejména se osobní údaje můžeme zpřístupnit:

 • Osobám zajišťujícím chod webu a software (počítačových systémů) 
  • Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval naše internetové stránky a chod informačních systémů.
 • Osobám poskytujícím marketingové a grafické služby 
  • Můžeme využít služeb společností a osob, které připravují a realizují marketingové kampaně.
 • Orgánům veřejné moci (např. soudy, úřady)
  • Může nastat situace, kdy nám vznikne povinnost zpřístupnit osobní údaje orgánu veřejné moci, nebo se s vámi dostaneme do sporu a budeme potřebovat údaje zpřístupnit příslušným orgánům pro účely jeho řešení.
 • Odborným poradcům (např. účetní, daňoví či právní poradci)
  • Můžeme využít služeb odborných poradců pro zpracovávání zejména účetní, daňové nebo právní agendy.
 • Osobám zajištujícím rozesílání obchodních sdělení a e-mailů
  • Můžeme využít služeb společností, které se specializují na rozesílání obchodních sdělení nebo e-mailů. 

Pokud budete chtít vědět, komu, kdy a za jakým účelem byly vaše údaje zpřístupněny, rádi vám vyhovíme.

Může se stát, že některý z našich partnerů (zejm. dodavatelů) sídlí mimo území EU. Pokud někdo má mít přístup k vašim osobním údajům, zajistili jsme, aby poskytoval vhodné záruky, že vaše osobní údaje budou v bezpečí a že vaše práva nebudou nijak omezena.

8.      JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA A JAK JE U NÁS MŮŽETE UPLATNIT?

Jelikož zpracováváme vaše osobní údaje, v souladu s platnou legislativou vám náleží práva subjektů osobních údajů. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který vám bude vyhovovat. Musí nám ale umožnit ověřit, že nás skutečně žádáte vy (ověřit vaši identitu). Pro nejsnadnější vyřízení vaší žádosti prosím uplatněte písemně na adresu sídla spolku, e-mailem na adrese info‌‌M‌‌saunatrpyt.cz.

Konkrétně vám náleží tato práva:

 • Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, je vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas můžete odvolat e-mailem na adrese info‌‌M‌‌saunatrpyt.cz.  

Pokud chcete odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení (a se zpracováním osobních údajů), stačí se odhlásit z odběru obchodních sdělení kliknutím na odkaz v každém obchodním sdělení.

 • Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Současně máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

 • Právo na opravu

Máte právo, abychom opravili a/nebo doplnili neúplné nebo nesprávné osobní údaje, které o vás uchováváme.

 • Právo na výmaz

Dále máte právo na výmaz vašich osobních údajů, které o vás uchováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

i)     vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;

ii)     vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;

iii)    odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění tyto osobní údaje dále zpracovávat;

iv)    vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že její oprávněný zájem převažuje vaše právo na výmaz;

v)     existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů.

Ačkoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte nebo požádáte o výmaz vašich osobních údajů, ne vždy budeme moci vaše údaje smazat. Někdy po nás zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. Pak vás ale budeme informovat o důvodu, na základě kterého nemůžou být vaše osobní údaje vymazány.

 • Právo na omezení zpracování

Pokud budete mít pocit, že vaše osobní údaje jsou chybné, můžete požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření jejich přesnosti a k případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

i)      zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepřejete si, aby vaše osobní údaje byly vymazány;

ii)     již vaše osobní údaje nepotřebujeme za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků;

iii)    vznesli jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; v tomto případě omezíme zpracování do doby posouzení, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad vaším právem na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

 • Právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku. Pokud je vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich údajů přestaneme.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje automatizovaně na základě souhlasu nebo nezbytnosti pro plnění smlouvy, můžete nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. A dále abychom je případně předali dalšímu vámi vybranému správci osobních údajů.

 • Právo na stížnost

Pokud si myslíte, že výše uvedená práva jsou z vašeho pohledu nedostatečná, anebo že jakýmkoliv způsobem porušujeme vaše práva, můžete podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete podat prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů dostupného na stránce www.uoou.cz.